Odbor v r. 2017

20.01.2018 16:38
Uspořádali jsme 19 jednodenních výletů, jeden třídenní a
jeden cyklovýlet a 27. ročník DP Barunka. Večer promítání fotografií
z výletů a akcí v r. 2016 a besedu o cestě do Afriky, kterou jsme pořádali
společně s Městskou knihovnou. 
Našlapali jsme celkem 318 km, na kole ujeli 40 km. Výletů se účastnilo
455 osob, DP Barunka 259 osob. Celková účast DP Barunka byla 259 účastníků.
Na pěší trasy vyrazilo 187 pochodníků, 9 jejich psích miláčků
a na kole vyjelo 72 cyklistů.