Historie Klubu českých turistů odboru Česká Skalice

Klub českých turistů Hrot je pokračovatelem klubu československých turistů, který byl v České Skalici založen v březnu 1919 a měl 96 členů. Mimo pořádání turistických výletů bylo ihned po založení označeno téměř 100 km cest a umístěno 40 směrovek, byla vydána přehledná mapa značených cest kraje Němcové a Jiráska a průvodce župy náchodské a okolí.

Odbor postavil v r. 1925 na náměstí povětrnostní kiosk nákladem 8000 Kč. Od svého založení udržoval a spravoval studenskou noclehárnu.

Jeho další činnost byla zaměřena na odkaz spisovatelky Boženy Němcové. Turisté například zorganizovali umístění bronzové plakety, dílo hořického profesora Q. Kociana na Barunčině škole, zakoupili pozůstalost Němcové od její dcery pro českoskalické muzeum. Podíleli se také na organizaci slavnosti při položení základního kamene pro pomník Babičky s vnoučaty v Ratibořicích.

V době druhé světové války se změnil na klub českých turistů. Po roce 1945 byl obnoven Klub československých turistů, který měl i lyžařský oddíl. Organizovaná turistika nebyla v České Skalici přerušena ani po roce 1948, kdy byl Klub československých turistů přičleněn k místní tělovýchovné jednotě  jako Svaz turistiky ČSTV. Mimo pořádání turistických výletů členové klubu prováděli obnovu značených cest a vybudovali turistickou základnu ve Velké Bukovině.

V roce 1991 se svaz turistiky osamostatnil od tělovýchovné jednoty ČSTV Jiskra a byl založen Klub českých turistů Hrot – Česká Skalice, ve kterém je v současné době registrováno 45 členů, z toho 6 dětí. Jeho hlavní činností je pořádání turistických výletů, které jsou určeny nejen pro členy klubu, ale i pro širokou veřejnost. Trasy výletů si určují a zároveň vedou sami členové KČT.

Pro děti byl založen turistický oddíl „Broučci“. Jeho členové se svými rodiči a prarodiči účastnili dětských tras na různých dálkových pochodech jiných odborů KČT, výletů do Krkonoš a do přírody v okolí České Skalice. Významnou akcí, kterou Broučci organizovali byla každoroční oblíbená velikonoční jízda s bohatě vyzdobenými koňskými povozy v Ratibořicích, dále podvečerní vycházka za svatojánskými broučky s hledáním pokladu a autobusový zájezd pravidelně pořádaný ve spolupráci s KČT Nové Město nad Metují. Bohužel čas letí, děti odrostly a přestaly mít o tuto činnost zájem. Činnost „Broučků“ byla ukončena koncem roku 2010.

Akcí celostátního charakteru, kterou zdejší KČT pořádá je tradiční dálkový pochod Barunka. V letošním roce, konkrétně v sobotu 9. června se uskuteční jeho 22. ročník. Pro zájemce budou připraveny pěší trasy v délce 16, 25, 35 a 50 km. Chybět nebudou ani cyklotrasy 23, 45 a 80 km. Každý rok se pochodu Barunka účastní turisté všech věkových kategorií nejen z České Skalice, ale i z celé republiky. Letos byl DP Barunka zařazen mezi akce konané v rámci roku Boženy Němcové.

Mimo uvedenou činnost naše dvě značkařská družstva provádí každý rok obnovu, případně vyznačení nových turistických cest v okolí České Skalice a Jaroměře. Délka těchto tras čítá 66 km v okolí České Skalice a  67,5 km v okolí Jaroměře, tj. celkem 133,5 km.