Kontakt

předseda:Petr Škrdla, tel. 604 162 988

místopředseda: ing. Marie Šlechtová

členové výboru: Vladimír Ježek, Miroslava Viková, Věra Šplíchalová, Slávek Picek