Zápis z 8. schůze výboru KČT Česká Skalice

28.10.2018 21:17

Datum 24.9.2018

Místo Restaurace Sokolovna, Česká Skalice

Přítomní Ježek Vl., Škrdla P., Viková M., Šplíchalová V., Mervartová J., Picek S.

omluveni: Šlechtová M.

 

Zápis z minulé porady by přijat bez připomínek.

Uskutečněné akce

0.8. – čtvrtek – Nasavrky – naučná Keltská stezka

- vedli manželé Ježkovi,

- účast: 9 členů KČT Č. Skalice

 

14.9 – 16.9. – třídenní výlet do Jeseníků

- vedl Petr Škrdla

- účast 18 členů KČT Č. Skalice+ 12 ostatní

 

22.9. – okolí České Třebové – pořadatel KČT Náchod

- účast 3 členové KČT Č. Skalice

 

22.9. – Katovská třicítka

- pořadtel městys Stárkov

- účast 1 člen KČT Č. Skalice + 1 pes

Připravované akce:

 

28.9. – posezení turistů a přátel turistiky na Dobrošově

- pořádá KČT Náchod

 

1.10.- pondělí –exkurze do automobilky Kvasiny

- pouze pro přihlášené

- Odjezd autobusem v 7:27 hod do Náchoda Staré město, přestup na

autobus směr Rychnov nad Kněžnou do stanice Solnice náměstí

Pokud by se někdo nemohl výletu zúčastnit dejte včas vědět předsedovi.

 

 

6.10. – spadaným listím podél říčky Krounky

- vede K. Simonová

- trasa příjemná, pouze 13 km

- odjezd vlakem v 6:28 hod z České Skalice přes Hradec Králová

a Rosice nad Labem do žst. Krouna

 

Různé:

 

1. Od Oblasti jsme obdrželi stříbrné medaile ke 130. výročí KČT. Kdo má objednáno, hlaste se u předsedy, cena je 150,- Kč za kus. Čtvrtou medaili jsme dostali od Oblasti zdarma. Výbor rozhodl o jejím předání předsedovi.

2. Výstava ke 130. výročí KČT proběhne v informačním centru. Termín březen, duben 2019. Zodpovídá předseda a J.Mervartová spolu s ostatními členy výboru.

3. Vzhledem k rezignaci místopředsedkyne Ing. M. Šlechtové k 31.12.2018 je třeba na příští výroční členské schůzi zvolit místopředsedu, popřípadě dalšího člena výboru. Návrhy na kandidáty předávejte předsedovi Petru Škrdlovi.

4. Program výletů na rok 2019. Prosíme člena o tipy a návrhy na výlety a akce pro rok 2019. Kdo nám chce pomoci v uspořádání našich výletů na příští rok, předávejte své tipy předsedovi P. Škrdlovi do 15. listopadu 2018.

yřadit z inventáře dřevěnou bednu. O likvidaci se postará předseda se S. Pickem.