Zápis z 3. schůze výboru KČT Česká Skalice

03.04.2018 21:13

Datum

19.3.2018

Místo

Restaurace Sokolovna Česká Skalice

Přítomní

Ježek Vl., Škrdla P., Šplíchalová V., Mervartová J, Ing. M. Šlechtová, Picek S.

 

 

Omluvení

Viková M.

Zápis z minulé schůze byl všem členům předán - bez připomínek.

 

Uskutečněné akce:

13.3.2018 – Thajsko promítání fotografií s povídáním Lenky Pavelkové o návštěvě této

                    exotické země v klubovně Ruchadlo Zájezd. Účast 25 lidí.

 

Připravované akce:

7.4.2018 – Zahájení turistické sezóny KČT Česká Skalice na Náchodském zámku.

                  Odjezd vlakem do Náchoda v 10:31 hodin, návštěva zámku je objednaná

                  na 12:00 hodin. Občerstvení a posezení je zajištěno v restauraci U studny

                  ve Studnici ve 14:30 hodin. Trasa 9 km + 4 km do České Skalice.

                  Vede Petr Škrdla.

 

21.4.2018 Podél Opatovického kanálu do Národního hřebčína. Vede Mgr. K. Simonová.

                 Trasa 15km, odjezd vlakem z Č. Skalice je v 7:28 hodin do Přelouče,

                 přes Pardubice.

 

Různé:

  1. Letošní brigáda na jarní úklid příkopů se koná v pondělí 9.dubna 2018. Sraz je 

v 16:00 hodin před Elektro Hartman za restaurací Sokolovna. V případě velmi nepříznivého počasí se brigáda o týden odkládá na pondělí 16.dubna 2018.

 

  1. Výlet pro seniory, který pořádá Oblast KČT Královehradeckého kraje 21.6.2018

na Blaník. Přihlášky se zálohou přijímá předseda P. Škrdla do 31.března 2018.

 

  1. Třídenní výlet do Jeseníků, který se koná 14. - 16.září 2018. Přihlášky přijíma předseda P. Škrdla do 31.března 2018. Zálohu ve výši 500,- Kč je nutno uhradit nejpozději do 31.května 2018.
  1. DP Barunka se v letošním roce koná v rámci rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Výbor rozhodl vytvořit návrh speciálního diplomu na tuto akci. Tento návrh vypracuje fa. Grafital p. Lukavský. Zakázka v počtu 300 kusů diplomů bude zadána tiskařské firmě, která nabídne lepší cenu za vytištění. Dále výbor odsouhlasil výrobu razítka k akci 100 let republiky a razítka 100 let republiky,130 let v pohybu. Razítko ke 130. výročí vzniku KČT by mělo být k dispozici od Oblasti KHK      

Na letošní ročník DP Barunka bylo odsouhlaseno zrušení mrtvých kontrol na trase.

  1. Výbor odsouhlasil vypracování návrhu na razítko ke 100. výročí trvaní organizované turistiky v České Skalici. Návrh vypracuje fa. Grafital p. Lukavský. Zadáním všech návrhů diplomů a razítek odpovídá předseda P. Škrdla.
  1. Členské příspěvky ve výši 9.160,- Kč byly uhrazeny bankovním převodem na účet Oblasti KHK dne 27.2.2018.
  1. Členům výboru byly předány formuláře „Údaje o fyzické osobě, zapisované do spolkového rejstříku“, které vyžadují ověření podpisu na matrice MÚ. Předpokládáme, že všechny doklady týkající se registrace budou na ústředí odeslány v polovgině dubna.
  1. Z důvodu nemoci se Oblastní konference v Holohlavech dne 24.února 2018 zůčastnili Ing. Marie Šlechtová, M. Viková a J. Ježková. Pokud budete mít zájem o materiály z konference, obraťte se na předsedu P. Škrdlu.

Příští schůze bude po ukončení brigády 9.4.2018, nebo v náhradním termínu 16.4.2018..

Zapsal: P. Škrdla