Zápis z 1. schůze výboru KČT Česká Skalice

16.01.2018 16:58

Datum

16.01.2018

Místo

Restaurace Ronox Česká Skalice

Přítomní

 Ježek Vl., Škrdla P., Viková M., Šplíchalová V.,

Hosté

 

Omluvení

 Picek S., Ing. M. Šlechtová

 

Zápis z minulé schůze výboru byl všem členům předán. Bez připomínek.

Příprava výroční členské schůze:

 

  1. Mandátová komise: Jana Kricnarová, Miroslava Viková.
  2. Návrhová komise: Mgr. Květa Simonová, Zdeněk Šrajbr.
  3. Revize účetnictví a pokladny: Marie Macháčková, Lenka Formanová – provedou před začátkem schůze.
  4. O členství v našem odboru požádali nový členové: Irena Vondráková a Ladislav Roleček. Výbor s jejich členstvím souhlasí.
  5. Výroční členská schůze KČT Náchod se koná 2.2.2018 ve Velkém Poříčí. Zúčastní se Petr Škrdla a Miroslava Viková.
  6. Kandidáti na oblastní konferenci v Holohlavech – Petr Škrdla a Vladimír Ježek.